Europese Slangenvereniging home litteratura serpentium bestuur
slangendag van de redactie lidmaatschap
European Snake Society beurzen publicaties geschiedenis
subsidieprojecten jaargangenoverzicht contact
 

   
 
 

Slangendag 2019

De volgende slangendag vindt plaats op zondag 13 oktober 2019 in Expo Houten, Meidoornkade 24 in Houten (Utrecht).

Degenen die (een) tafel(s) willen reserveren, kunnen contact opnemen met Marc Krikke, bij voorkeur per e-mail op snakeday@snakesociety.nl. Marc is telefonisch bereikbaar op 030 - 761 0276. Ook voor vragen over uw reeds bevestigde reservering kunt u bij Marc terecht.

Een paar weken voor de Slangendag zal hier een overzicht worden gegeven van de standhouders met de tafelindeling.

De Slangendag opent haar deuren om 10.00 uur en sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV hebben gratis toegang op vertoon van het originele toegangsbewijs dat in de tweede aflevering van Litteratura Serpentium bijgesloten zat. Kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, hebben eveneens gratis toegang. De toegangsprijs voor niet-leden is met 50 ct verhoogd naar € 8,00. Dit extra geld wordt gebruikt om onderzoeksprojecten mee te kunnen financieren.

Gedurende de Slangendag is het mogelijk in onze verenigingsstand oude jaargangen van Litteratura Serpentium te kopen. Ook kunt u hier uw lidmaatschapsbijdrage betalen of kunt u zich als nieuw lid opgeven. In de talrijke stands van handelaren kunt u slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. kopen. Ook andere verenigingen presenteren zich.

Geld pinnen bij pinautomaat: dit is op de Slangendag zelf in beperkte mate mogelijk bij de verenigingsstand en soms bij stands van dierenwinkels. De dichtstbijzijnde banken met pinautomaat zijn op Het Rond bij het Centraal station Houten.

Het is mogelijk om tijdens de Slangendag slangen te verkopen, maar:
- zorg voor de juiste documenten (bijvoorbeeld CITES en verklaring van overdracht).
- het is verboden om de inheense slang Coronella austriaca mee te brengen (Conventie van Bern). Natrix natrix en Vipera berus mogen alleen worden meegebracht met een herkomstverklaring.
- hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mogelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking tijdens het transport.
- het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en voedseldieren (alleen muizen, ratten, konijnen, kwartels of hoenders) aan te bieden.

Regels gifslangenruimte
Tijdens de Slangendag gelden er speciale regels voor de gifslangenruimte:
- gifslangen zijn slechts toegestaan in de speciaal daarvoor bestemde gifslangenruimte.
- gifslangen moeten individueel in een solide, geheel of gedeeltelijk transparant bakje worden verpakt; het deksel dient met plakband te zijn vastgemaakt; er mag geen speling zitten tussen deksel en bak; de ventilatiegaten mogen geen gevaar opleveren voor beten, gif spuwende cobra's of ontsnapping.
- op de bak moet duidelijk de aanduiding GIFTIG staan, samen met de wetenschappelijke naam van de betreffende soort.
- bakken met gifslangen mogen onder geen enkele voorwaarde in het gebouw worden geopend; het is niet toegestaan verscheidene gifslangen in een bakje aan te bieden; bij overtreding zullen de dieren door de organisatie voor de duur van de Slangendag in beslag worden genomen.
- het is niet toegestaan met stapels losse bakjes met slangen rond te lopen; transport van meerdere bakjes dient te geschieden in een tas, box of iets dergelijks.
- het is verboden om met gifslangen door de ruimte te lopen, tenzij voor transport naar buiten; wie gifslangen heeft gekocht en naar de algemene ruimte of kantine gaat, kan zijn slangen in bewaring geven bij de slangencrèche.
- de regels voor gifslangen gelden binnen de gifslangenruimte ook voor niet-giftige soorten.
- de organisatie behoudt zich het recht voor om dieren die niet adequaat zijn verpakt uit veiligheidsoverwegingen voor de duur van de Slangendag in beslag te nemen; wat onder adequaat wordt verstaan, is ter beoordeling van de organisatie.
- Kinderen onder de 16 jaar hebben slechts onder begeleiding van een volwassene toegang tot de gifslangenruimte. Maar voor kleine kinderen onder de 5 jaar is de toegang geheel verboden. Ook kinderwagens en buggies worden niet toegelaten.

Op de geldende regels zal streng worden toegezien. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overtreding dieren voor de duur van de Slangendag in beslag te nemen. Aanwezigheid op de Slangendag betekent dat men instemt met de reglementen.

Wij willen u er op wijzen dat gebruik van alcohol en roken niet is toegestaan in de ruimten met slangen. De Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van goederen en dieren. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de aangeboden c.q. gekochte dan wel geruilde dieren ligt geheel bij de verkoper en koper. Dit geldt ook voor alle andere aangeboden waren op de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging dankt u voor uw medewerking en wenst u een prettige en leerzame dag toe.

Wettelijke bepalingen
Klik hier voor een overzicht van de Nederlandse en Europese wetgeving voor de handel in beschermde diersoorten, waaraan op de Slangendag strikt de hand zal worden gehouden!

Routeplanner
Klik hier om de routeplanner van de ANWB te openen.

Routebeschrijving met eigen vervoer: Expo Houten