Europese Slangenvereniging home litteratura serpentium bestuur
slangendag subsidieprojecten lidmaatschap
European Snake Society beurzen publicaties geschiedenis
links jaargangenoverzicht contact
 

Statuten en huishoudelijk reglement

Als u geïnteresseerd bent in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, dan kunt u die hier downloaden.
En hier een statutenwijziging in verband met de naam van de vereniging.

   
 
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Europese Slangenvereniging kost met ingang van 1 januari 2024 € 30,00 per kalenderjaar. Hiervoor krijgt u gratis toegang tot de bekendste slangenbeurs van Nederland, die jaarlijks in oktober plaatsvindt in Houten (Utrecht). Bovendien ontvangt u het tijdschrift Litteratura Serpentium vier keer per jaar.

U kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en dit per post naar de ledenadministratie te sturen, of het getekende formulier te scannen en dan per e-mail toe te sturen.

Vergeet niet om duidelijk aan te geven wanneer u uw lidmaatschap wilt laten ingaan: wilt u lid worden voor het lopende jaar, of met ingang van het volgende jaar? Het lidmaatschapsjaar loopt parallel aan het kalenderjaar.

Wij stellen het ook voor al bestaande lidmaatschappen zeer op prijs wanneer u ons alsnog machtigt om het lidmaatschapsgeld jaarlijks automatisch te laten overmaken. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Vergeet niet om bij verhuizing tijdig uw nieuwe adres schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministratie.
Opzeggingen dienen voor 1 november van een lopend jaar te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Marijke de Jong
Terp 15
9081 AV Lekkum
E-mail: membership@snakesociety.nl